Borgerreportere styrker journalistens lokale netværk

Et formaliseret samarbejde med et net af nærlokale borgerreportere kan give journalister på lokale medier masser af historieideer. Det viser et aktuelt projekt i landsbyerne Løvel, Rødding og Vammen i Midtjylland.

Godt halvdelen af de cirka 20 borgerreportere var i aftes samlet til statusmøde i forsamlingshuset Røddinghus. Siden oktober sidste år har de skrevet masser af nærlokale nyheder og små reportager på DinBy.dk/Tjele. Artiklerne bringes desuden i dagbladet Viborg Stifts Folkeblad.

Desuden er det tanken, at borgerreporterne skal indgå i et tæt samarbejde med journalist Jakob Thorup Thomsen, der er Viborg Stifts Folkeblads mand i området.

De sidste par måneder har vist, at dette samarbejde kan være meget frugtbart. Før jul mødtes journalisten til nærlokale redaktionsmøder med de 6-7 borgerreportere i hver af de tre landsbyer, og det kom der en del ud af:

 1. Opgaver blev fordelt mellem journalist og borgerreportere. De fleste lokale begivenheder bliver dækket af borgerreporterne. Det gjaldt bl.a. de fleste julearrangementer.
 2. Nogle mere komplekse eller kontroversielle emner blev overdraget til den professionelle journalist. Det gælder eksempelvis en længerevarende nabokonflikt i et af områderne.
 3. Visse emner kan dækkes i et samspil. Et eksempel på det er Brugsen i Rødding, der er lukningstruet. Jakob Thorup Thomsen skrev en større reportage om arbejdet med at indsamle borgerlån, mens borgerreporterne løbende kan følge op, efterhånden som der sker nyt i sagen.
 4. Og kom der yderligere et væld af artikelideer op og blev noteret ned af både journalist og borgerreportere. Svamp i det lokale kirkeorgel. Djævleræs i motorklubben. Ny ungdomsklub på vej. Samt et væld af andre nyheds-, portræt- og reportageideer.

Mange af ideerne er siden realiseret. Desuden har samarbejdet ført til flere andre historier. For eksempel var det naturligt for en af borgerreporterne at kontakte journalisten, da skolebussen en morgen udeblev. Det førte til en nyhedshistorie næste dag om busselskabets konkurs.

Alt dette bekræfter mig i, at der vil være en oplagt arbejdsdeling for de lokale medier:

Nærlokalt stof (især dækning af begivenheder og arrangementer i lokalsamfundet) kan oplagt leveres af borgerreportere. Professionelle journalister kan til gengæld tage sig af en mere overordnet lokal dækning af mere principiel og tværgående karakter.

Endnu et eksempel til illustration: En borgerreporter fortalte om den lokale Langsø Friskoles vanskeligheder på grund af lavere elevtilskud. Og Folkebladets journalist fulgte op med en artikel om lokale friskolers problemer.

Projekt nærlokal journalistik, der er støttet økonomisk af Den berlingske Fond, bliver i de kommende måneder evalueret. Der skal bl.a. udformes en manual for, hvordan lokale medier kan rekruttere, uddanne og hjælpe borgerreportere i gang med brug af færrest mulige ressourcer.

Du kan høre mere om projektet på konferencen Journalistik tæt på borgerne på Journalisthøjskolen i Århus d. 8. februar

Borgerreportere i Midtjylland: en ny arbejdsdeling tegner sig

10 dage efter at projekt Nærlokal journalistik på Viborg Stifts Folkeblad gik i luften, var det i går tid til at gøre status på et fællesmøde for de godt 20 nye borgerreportere.

Jeg er meget imponeret over, alle de artikler I har lavet – og kvaliteten af dem. Jeg synes, det er rigtig godt! Bliv endelig ved på den måde. Jeg tror, det er noget, folk i lokalområdet vil læse,

sagde chefredaktør Lars Norup til borgerreporterne. Erfaringerne indtil nu er blandt andet:

 1. Borgerreporterne har på de 10 dage skrevet cirka 30 nærlokale artikler fra Løvel, Rødding og Vammen.
 2. Enkelte “superskribenter” har bidraget med hver 4-5 artikler, mens 7-8 personer har skrevet én hver. Yderligere nogle stykker har artikler på vej, mens en håndfuld endnu ikke er i gang.
 3. De fleste artikler tager afsæt i lokale begivenheder i børnehaven, skolen, idrætsforeningen – mens der også er deciderede nyheder imellem. For eksempel om mårhunden, der huserer ved Vammen, og om en kvindelig rallykører fra Vammen, som netop har vundet DM.  Desuden er en artikel på vej om den lokale Brugs, der er lukningstruet.
 4. Desuden pibler det frem med ideer til journalist Jakob Thorup Thomsen, som dækker området for Folkebladet. Bl.a. forslag til interviews med og portrætter af spændende lokale personer. Endelig har borgerreporterne også gjort opmærksom på hidtil ukendte problemstillinger i lokalsamfundet.

DinBy/tjele er under indretning som hyperlokalt site for de tre områder. På mødet i går kom der masser af gode ideer til den videre udvikling af sitet.

Blandt andet blev det også aftalt, hvordan artiklerne kan RSS-feedes til småbyernes lokale borgerportaler.

Anne Dorte Erstad Jørgensen fra DinBy i Berlingske Media var med på mødet og noterede de mange ideer til udvikling af DinBy som hyperlokalt site.

Omvendt fortalte hun borgerreporterne, hvordan de kan anvende sitet på nye måder, for eksempel ved at lægge videoer på via YouTube, sætte debatter i gang og begynde at skrive blogs.

I projektets næste fase – i slutningen af oktober - holdes de første hyperlokale redaktionsmøder. I hver af de tre byer samles byens 7-8 borgerreportere med Jakob Thorup Thomsen og jeg og udvikler nye journalistiske ideer sammen.

Desuden bliver der aftalt en arbejdsfordeling, så de vigtigste histoier bliver skrevet og de mest markante begivenheder dækket.

Borgerreportere i Midtjylland i fuld gang

Så har Viborg Stifts Folkeblads godt 20 nye borgerreportere i Løvel, Rødding og Vammen åbnet for sluserne. I fredags gik lokalsitet DinBy/tjele i luften, og de første 10-15 artikler er allerede blevet publiceret.

Allerede nu er det muligt at få en idé om potentialet: Det syder jo af liv i de tre små byer, og artiklerne afspejler på forskellig måde det enorme foreningsliv, der er i området. Se listen over seneste nyheder og dan dig selv et overblik.

Men tag eksempelvis disse eksempler:

Afslutning i Leg og Udeliv i Vammen

“Kåelholdet” til DM 

Indianerne kommer

Løvels Borgerplan 2010 en realitet

Det er en helt ny arbejdsdeling, der hermed er ved at finde sin form i det midtjyske.

Meningen er – som eksemplerne også illustrerer – at borgerreporterne skriver med basis i de aktiviteter, de er en del af i nærsamfundet, mens de professionelle journalister tager de journalistisk sværere og mere komplekse sager, herunder konflikt-historier. Desuden vil mediehusets journalister og fotografer få mere tid til de grundige reportager, interviews og baggrunde.

I morgen, tirsdag, kommer de første af borgerreporternes artikler i den trykte avis. Derefter er det planen, at artiklerne publiceres af borgerreporterne direkte på nettet og straks derefter i avisen.

Borgerskribenterne har på et aftenseminar fået en kort to-timers introduktion til, hvordan man skriver en for- eller  efter-omtale. En manual på tre sider resumérer de vigtigste elementer.

Alle mødes igen d. 13. oktober og diskuterer de foreløbige erfaringer, og herefter mødes de hyperlokale redaktionsgrupper efter planen en gang hver tredje uge for sammen med jounalist Jakob Thorup Thomsen og jeg at udvikle nye historier og planer.

Læs i øvrigt her en tidligere omtale af projektet, der støttes økonomisk af Den berlingske Fond.

Borgerreportere i tæt samspil med mediehus

Nærlokal journalistik i Rødding, Vammen og Løvel 

Knap 20 kommende borgerreportere var i aftes samlet på Viborg Stifts Folkeblad for at snakke om journalistik og det kommende samspil med mediehusets journalister.

De fleste af dem kender i forvejen Folkebladets journalist, Jacob Thorup Thomsen, da de som engagerede i talrige lokale aktiviteter er vant til at kontakte ham for at gøre opmærksom på gode lokale historier at skrive om.

Fremover kan de skrive historierne selv. Først og fremmest foromtaler og mini-reportager fra lokale begivenheder. Men også andre historier, som ikke nødvendigvis klarer at blive testet på de klassiske nyhedskriterier.

I den nærlokale journalistik er det centrale relevanskriterium: Alt hvad der sker i din by, som andre i nærområdet kan have interesse i at vide.

Vi talte om, hvad der grundlæggende gør en god artikel, hvordan man skriver overskrifter og strukturerer en tekst, så den er let at læse og forstå. Vi snakkede også om reportager: Blandt andet hvordan man videregiver en oplevelse og en stemning til læserne. Og vi vendte forskellige konkrete ideer til de første artikler.

De kommende dage vil de første artikler dukke op i emails. Jacob og jeg vil give feedback og gode råd, og artiklerne bliver skrevet igennem igen.

Om cirka to uger får folk i lokalområdet så mulighed for at se de første resultater. Dels på DinBy.dk og dels i avisen. Borgerreporterne kan selv skrive og publicere tekster og fotos på DinBy, og de fleste artikler vil desuden blive trykt i avisen i en særlig ramme på lokalsiden.

Ud over selv at skrive artikler vil borgerreporterne fungere som medspillere for den professionelle redaktion. De vil bidrage med ideer og andre input til journalist Jacob Thorup Thomsen

Det vil ske både i form af uformelle kontakter og egentlige nærlokale redaktionsmøder med deltagelse af både journalist og borgerreportere.

Nye borgerreportere på vej i Midtjylland

Jeg har i de sidste par uger interviewet knap 20 borgerjournalistik-kandidater i de tre nabobyer Rødding, Løvel og Vammen i Midtjylland, hvilket har været en stor oplevelse. Alle er meget tændte på at deltage i et kommende projekt i samarbejde med Midtjyske Medier.

Målet med interviewene er at finde de bedste og de mest entusiastiske lokale ildsjæle til en gruppe af borgerreportere, der skal indgå i et fast samspil med den journalistiske redaktion på Viborg Stifts Folkeblad.

“Det er da vist et win-win-projekt, du har gang i der”, var den allerførste kommentar, jeg fik på min rundtur, og alle – uden undtagelse – har svaret nogenlunde i samme stil.

Alle kan straks se pointen: De kan selv være med til at styrke dækningen af – og kommunikationen inden for – deres lokalområde. Og samtidig kan det lokale dagblad få hjælp til at løse en opgave, de ellers vil have stadig sværere ved at håndtere i fremtiden.

Det centrale i projektet er, at det bliver et formaliseret samspil mellem professionelle journalister og borgerreportere:

 1. De nye borgerreportere vil få et kort kursus i journalistikkens grundregler.
 2. De vil blive tilbudt løbende coaching og feedback på deres artikler.
 3. De skal først og fremmest dække begivenhedsstof i lokalområdet. Altså for- og efteromtaler.
 4. Der bliver holdt løbende redaktionsmøder med borgerreporterne i lokalområderne, hvor der bliver kigget både bagud og fremad. 

Borgerreporterne vil kunne publicere artikler direkte til nettet. De fleste af de korte artikler vil desuden også finde vej til papiravisen.

Foruden mig selv er journalist Jacob Thorup Thomsen, Viborg Stifts Folkeblad, også tilknyttet projektet, der varer frem til udgangen af året.       

Projektet er støttet økonomisk af Den berlingske Fond.

Spændende omorganisering i Viborg

Når du træder ind direkte fra gaden på Viborg Stifts Folkeblad, bliver du formentlig ret overrasket. Før lignede det et forsikringsselskab eller en bank. Stille og med sirligt opstillede kontormøbler.

Nu kommer du direkte ind i en aktivt arbejdende redaktion. Det første du møder er den nyoprettede newsdesk. Og rundt om sidder reportere og arbejder.

Det er det synlige resultat af en udviklingsdag for alle medarbejdere tidligere på foråret, hvor jeg havde den store fornøjelse at deltage. Her blev der diskuteret mange forskellige ideer og tiltag, og en del af de vigtigste føres nu ud i livet.

Flytningen af redaktionen fra 1. sal til til gadeplan kan have stor symbolsk værdi. De lokale mediehuse må gøre alt, hvad de kan for at virke tilgængelige og dialogsøgende, og fysisk nærhed kan være en rigtig vigtig faktor. 

Man kan med fordel gå rigtig langt i den retning – som f.eks. det tjekkiske mediehus PPF Media, der har udviklet en helt ny måde at drive forretning på, Nase Adresa, som et mix mellem café og åbent redaktionslokale.   

Nå, men omflytningen er ikke den eneste grund til at holde øje med, hvad de går og laver i Viborg. Redaktionen er i samme forbindelse splittet op i nogle mindre grupper, sport, samfund, opland osv., der alle kommer til at referere ind til den centrale nyhedsdesk.

Endelig er Viborg Stifts Folkeblad i fuld gang med at integrere forskellige former for borgerbidrag i journalistikken. Her er nogle spændende måder at bruge ikke-journalisters viden på.

Det vil du senere kunne læse mere om her, da arbejdet med projektet Lokaljournalistik 2.0 nu får alvor går i gang – i tæt samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Viborg Stifts Folkeblad. Projektet er støttet af Den berlingske Fond.

Nyhedsdesken en tidlig torsdag morgen.

Nyhedsdesken en tidlig torsdag morgen.