Noter fra New York (3): Journalister på Buzzfeed skal have humor, empati og “a sense of play”

Her skal de 200 redaktionelle medarbejdere i Buzzfeed sidde side om side.

Her skal de 200 redaktionelle medarbejdere i Buzzfeed sidde side om side.

De lyse langborde i det enorme lokale på 5th Avenue på Manhattan fyldes langsomt med bærbare computere. Unge kvinder og mænd pakker deres kasser ud og ser sig om efter strømstik.

Det er flyttedag for de 200 journalister, der er rykket over på den anden side af gaden – væk fra salgs- og marketingfolkene, de før arbejdede side om side med. Forklaringen er pladsmangel. Men flytningen er også symbolsk: Buzzfeed er (også) blevet et seriøst nyhedsmedie med vandtætte skotter mellem redaktion og salg.

Tilfældigvis er vi også på besøg på Buzzfeed denne dag og får et godt indtryk af en meget ung redaktionel stab, et støjende uformelt miljø – et eksperimenterende miljø, hvor ikke ret meget tages for givet.

“Ja, vi har gang i en masse vilde, sjove eksperimenter her”, griner Editorial Director Jack Shepherd.

Buzzfeed er fyldt med paradokser. På den ene side hyres der folk ind i stor stil, og der bliver trængsel ved de lyse langborde. På den anden side er alle jobs til løbende overvejelse: Lykkes eksperimenterne, eller fejler de?

Et andet paradoks er, at Buzzfeed, som hidtil har været kendt for især at publicere fotos af søde katte, nu også satser voldsomt på dataprojekter og undersøgende journalistik som for eksempel dette projekt af Buzzfeed-reporter Alex Campbell.

Vi fik en snak med Jack Shepherd, Alex Campbell, Data Editor Jeremy Singer-Vine og Features Editor Steve Kandell midt i flytterodet, og her er de mest interessante pointer, jeg tog med mig:

Fra søde katte til seriøs journalistik

”Yearh, cute cats were the beating heart of Buzzfeed for a long time. And humour is still a big part of what we do. Not funny writing but lighthearted stuff, that generates a conversation”, siger Jack Shepherd. Han finder det helt naturligt, at den seriøse journalistik også får en plads i Buzzfeed. Det handler stadig om det samme: At udgive stof, som mange mennesker interesserer sig for – og gøre det let for dem at finde det.

Den rigtige balance mellem clicks og shares

Det er især evnen til at skabe indhold, som brugerne vil dele, der har gjort Buzzfeed store. Og hvordan gør man det? Først og fremmest ved at interessere sig for mekanikken i, hvornår og hvorfor folk deler. Og at lære konstant.

Alle medarbejdere forventes at følge deres historiers vandring på sociale medier og på nettet generelt via Buzzfeeds avancerede analysesystem. Især springer en kraftig rød og blå grafik i øjnene: Den blå viser antallet af klik, en historie har fået. Altså antal læsere. Og den røde farve viser antallet af folk, der har delt den. Der skal helst være den rette balance mellem den røde og den blå farve.

If a story gets 1 million click and no shares – it´s a big fiasco for us. That´s very easy to get a lot of clicks. We are much more interested in a high ratio of shares to clicks,

forklarer Jack Shepherd. Han angiver en share-to-click-ratio på 1,5 som en et godt mål for en histories rimelige succes på sociale medier.

We care about numbers!

En anden meget praktisk måde, Buzzfeed lærer på er via en algoritme, der hjælper med at teste, om historiers overskrifter, underrubrikker og indledninger appellerer til brugerne. Redaktionen lægger flere versioner af den samme historie ind – og systemet udpeger den version, der med stor sikkerhed vil klare sig bedst.

Målene er de samme – men det er lettere at få plads

Data Editor Jeremy Singer-Vine.

Data Editor Jeremy Singer-Vine.

3 ud af de 4 Buzzfeed-medarbejdere kommer fra traditionelle medievirksomheder, hvilket også er det generelle billede: Buzzfeed henter i stor stil dygtige folk fra de “gamle” medier. Eksempelvis kom dataredaktør Jeremy Singer-Vine fra Wall Street Journal:

“Vores mål er de samme som de traditionelle medievirksomheder – at holde magthaverne ansvarlige osv – men måden vi gør det på er helt anderledes. Vi har en meget fladere struktur, så vi kan let rykke på nogle ting. Min chef er (Investigations Editor) Mark Schoofs – og hans chef er chefredaktøren her. Det er det!”

De 3 vigtige Buzzfeed-kvaliteter

Hvad skal der så til for at blive Buzzfeed-medarbejder? Jack Shepherd erkender, at det er svært at gennemføre en ansættelsessamtale ligesom det bliver gjort andre steder:

“Jeg fortæller en masse vittigheder, og så ser jeg, hvordan personen reagerer på dem”, forklarer han med det karakteristiske glimt i øjet.

“Nej, men vi kigger virkelig efter folk med humor. It´s just such a big part of why people share. En anden vigtig ting er at have en stor mængde empati. Du skal kunne sætte dig i brugernes sted. Hvis man bare skriver noget, man selv synes er interessant, går det ikke” .

Den tredje og sidste vigtige faktor for Buzzfeed er a sense of play. Man skal synes, det er sjovt at lege og eksperimentere sig frem til løsninger.

Vær enten først eller bedst 

Det kan ligne et paradoks, at Buzzfeeds på den ene side ser meget bredt på, hvad der kan være en interessant historie. Og på den anden side en knivskarp prioritering af, hvad der giver mening at bruge tid på.

“En ting, Jonah (Peretti, stifter og CEO) og Ben (Smith, chefredaktør) konstant slår på, og som vi har lært fra andre medier, er at vi enten skal være først eller afgørende (first or definitive)”, forklarer Jeremy Singer-Vine. 

“Den store forskel er nok, at vi ikke skal udgive en avis. På internettet kan vi både være meget længere og meget kortere end en normal artikel. Vi kan tilpasse os efter historien!”

Og måske skal det ikke engang være en artikel – hvis en listicle, en quiz eller en afstemning vil være et bedre valg.

Men som sagt: Først og fremmest skal Buzzfeed kunne fortælle historien på en interessant måde, som mange mennesker kan interessere sig for, og som ingen andre har gjort endnu. Afsættet kan meget vel være en notits i en lokal avis, som ser ud til at have potentiale – som førnævnte historie af Alex Campbell.

Crowdsourcing: Det vigtigste er et attraktivt fælles mål

Hvis du skal lykkes med at få dine brugere til at hjælpe dig, skal du først og fremmest have et mål med det hele, der enten er til “fælles bedste” på et samfundsmæssigt plan – eller giver den enkelte mere nytteværdi, end personen ville kunne skabe ved egen kraft!

I ProPublica´s "Free the Files" gennemgik knap 1000 personer flere hundrede tusinde bilag om politisk annoncering under præsident-valgkampen i 2012

I ProPublica´s “Free the Files” gennemgik knap 1000 personer flere hundrede tusinde bilag om politisk annoncering under præsident-valgkampen i 2012

Det er den vigtigste konklusion, jeg kan drage efter gennemgang af en række af de senere års mest succesrige crowdsourcing-projekter. Målet med arbejdet var en samling af best practises til brug på diplomkurset I samspil med brugerne.

Jeg har først og fremmest undersøgt ProPublica´s Free the Files (2012) og The Guardians MP´s Expenses (2009). Men i virkeligheden er der måske allermest at hente i Sveriges Radios projekter, blandt andet #VågaFinska og #MinFlykt.

Yasmine El Rafie, redaktør for sociale medier i Sveriges Radio, har samlet sine erfaringer i en ABC for Crowdsourcing, der er en meget nyttig guide for enhver, som vil prøve kræfter på dette område.

Hun understreger blandt andet, at crowdsourcing især er velegnet til at forsøge at inddrage grupper i samfundet, som normalt lever i “medieskygge”:

Det som förenar de framgångsrika satsningarna ovan är att de lyft situationen för minoriteter. På ett sätt är det ganska symtomatiskt – den som upplever sig vara i medieskugga och plötsligt får möjligheten att på enkelt sätt göra sig hörd, har ett driv att delta.

Tre hovedtyper

Crowdsourcing som fænomen har jo netop det formål at samle viden og erfaringer, der er spredt hos et stort antal mennesker – og hvor indsamleren ikke på forhånd ved, hvor den findes.

Her kan digitale og sociale medier hjælpe, og det er derfor helt naturligt, at større og mindre crowdsourcing-projekter nu ses oftere og oftere, igangsat af såvel mediehuse som andre organisationer – typisk af disse tre hovedtyper:

 1. Indsamling og bearbejdning af data (f.eks. Ingeniørens inddragelse af brugerne i analyse af IC4-analyse)
 2. Samling af specifikke oplevelser eller øjenvidne-beretninger (f.eks. Guardian Witness)
 3. Invitation til indspil om bredere temaer (f.eks. Sveriges Radios #VågaFinska)

Her er nævnt nogle enkelte eksempler, hvor af flere er halv-gamle. Jeg vil meget gerne have eksempler på nyere crowdsourcing-projekter herhjemmefra – meget gerne suppleret med erfaringer om ting, der lykkedes eller mislykkedes. Skriv gerne i kommentarfeltet eller send mig en mail på pfj@dmjx.dk

Crowdsourcingens oprindelse

Crowdsourcing som begreb går tilbage til 2006, hvor Jeff Howe i Wired Magazine definerede begrebet som

…the act of taking a job once performed by employees and outsourcing it to a large, undefined group of people via an open call, generally over the internet.

Det vil sige at begrebet snævert betragtet har knyttet sig til det, at “udlicitere” en bestemt opgave til nogle folk, som man ikke umiddelbart ved hvem er, men som finder dig, typisk via sociale markedspladser eller andre digitale platforme (som min kollega Kristian Strøbech gjorde her).

I journalistik og kommunikation bruger vi nu begrebet bredere og forstår normalt crowdsourcing som at spørge ud i mere eller mindre brede communities om bidrag eller indspil på mere eller mindre afgrænsede spørgsmål.

Hvordan måler vi succes?

Det centrale er så: Hvad skal der til, for at et crowdsourcing-projekt lykkes? Og hvad er egentlig succes i denne sammenhæng?

Det sidste først: Vi er i medieverdenen tilbøjelige til at måle succes i kvantitet – og derfor er projekter som de nævnte, Free the Files og MP´s Expenses, så iøjnefaldende med henholdsvis 20.000 og knap 1000 aktive deltagere.

#VågaFinska henvendte sig især til de ca. 700.000 svenskere, som har finsk som modersmål.

#VågaFinska henvendte sig især til de ca. 700.000 svenskere, som har finsk som modersmål.

Men succes kan også være, at der kommer viden, erfaringer eller holdninger for dagens lys, som ellers lå “gemt” hos personer, der ikke kendte hinanden – og ikke vidste, hvad de andre vidste. Det var netop det stærke ved #VågaFinska, hvor de cirka 700.000 finsksprogede i Sverige pludselig fik et mødested, de ikke havde i forvejen.

Og succes kan være, at ganske få personer bidrager med central viden eller erfaring – igen ud fra en udgangssituation hvor denne viden var spredt ud, og ingen kunne sige med sikkerhed, hvor den befandt sig.

Hvad der skal til!

Jeg har ved gennemgang af en række projekter som blandt andet de nævnte fundet frem til disse afgørende faktorer, som alle bør indtænkes i den form for brugerinddragelse:

 1.  Som nævnt er det helt afgørende, at der er et mål med det hele, der enten rammer en bredere samfundsinteresse eller en mere personlig interesse. Og som igangsætter bør man gøre sig umage med at forklare dette mål grundigt!
 2. Og i forlængelse heraf: At man rammer en “passion” hos et antal mennesker: Et (evt. uudtrykt) behov for at kunne bidrage eller ytre sig.
 3. Lav terskel for bidrag: Gør det let! 1) at man rent praktisk let kan komme til at bidrage, 2) at det ikke er for tidkrævende og 3) at ikke alt behøver at være specielt klogt eller færdig-bearbejdet for at kunne gøre nytte.
 4. Sørg for at deltagerne oplever momentum: I stedet for at vente til allersidst med at fortælle om resultaterne, bør man så tidligt som muligt give alle en fornemmelse af, at man rykker. Og huske at fejre de små succes´er!
 5. Indtænk om muligt et element af “sense of community”: Fornemmelsen af at være en del af et fællesskab, der arbejder mod et fælles mål.
 6. Og samtidig – og det er ikke nødvendigvis i modstrid med fællesskabet – at den enkelte kan se, at man bidrage. Og endnu bedre: At andre kan se det!
 7. Husk en eller anden form for anerkendelse: Det behøver sikkert ikke at være penge. “Tak” er ofte et fantastisk betalingsmiddel!

Som sagt er Yasmine El Rafie´s Crowdsourcingens ABC en rigtig god startguide. Andre gode ting at studere nærmere er:

Casino-Driven Design for Crowdsourcing (ProPublica)

What we Learned from Free the Files – and how to make it Better (ProPublica)

Journalism Gets Better the more People Who do It (GigaOM)

Channel 4 News “No Go Britain” Campaign wins award (Journalism)

Introducing Guardian Witness, our new platform for content you´ve created (The Guardian)

Fordele og ulemper ved crowdsourcede platforme som Trustpilot (Google)

Mediernes svære valg: Facebook lokker nu mere end nogensinde

Informations wizz på sociale medier, Simon Fancony, skrev for nylig denne eftertænksomme artikel på K-forum om, hvordan Facebooks “sorte boks” af en algoritme ofte har været lidt af en udfordring for udgivere – men lige nu tilsyneladende lader solen skinne på de traditionelle medier.

BuzzFeeds trafik-udvikling fra henholdsvis Google og Facebook (den blå). (grafik fra Mathew Ingrams artikel - se link)

BuzzFeeds trafik-udvikling fra henholdsvis Google og Facebook (den blå). (grafik fra Mathew Ingrams artikel – se link)

Fancony beskriver levende, hvordan de fantastiske henvisningstal fra Facebook kan give enhver udgiver blod på tanden – men at disse nye gæster fra Facebook ofte er troløse og er lige så hurtigt væk igen – som de er kommet.

Hvem skal være “Danmarks mest sociale medie”

Så det er paradoksalt nok, at i de samme dage som artiklen på K-forum blev offentliggjort, meddelte Politiken, at de har hentet samme Fancony over til nu at gøre netop Politiken til “Danmarks mest sociale medie”, i følge digital udviklingschef Anders Emil Møller.

Ingen tvivl om at Facebook er en lunefuld fætter at være i lommen på – som også Mathew Ingram gør opmærksom på i dette indlæg – men det er svært at ignorere en platform, hvor samtalen støjer så markant som på Facebook (for eksempel om en død giraf i København). Det er da en fest, man må deltage i.

Husk nu at samtaler er to-vejs

At det så nødvendigvis må være en dobbelt-strategi, som Fancony også peger på, står klart:

Aller vigtigst er det fortsat at holde fokus på den grundige, vedkommende journalistik målrettet de kernegrupper der nu en gang er dem, der betaler for at holde de redaktionelle hjul i gang.

Kan man så også skabe debat og samle opmærksomhed via sociale medier, er det ikke at kimse af. Og måske samtidig en metode til at holde sig frisk og i sync med andre end sig selv og de “frelste sjæle”.

Det skal blive rigtig spændende at se, hvordan Fancony, hans kommende kollega i en tilsvarende stilling i Berlingske, og kolleger over den ganske mediebranche formår at benytte det medspil, de nu har fået af Facebook, til at være med til at sætte interessante samtaler op på de sociale medier.

Og husk nu: Det er ikke nok kun at høre sig selv. Lyt også til hvad der bliver sagt derude og brug den viden i det journalistiske arbejde. Det er måske især dér det store potentiale ligger for medierne.

Sandy Hook-dækningen et lærestykke i breaking news anno 2012

Det var ud på aftenen i Danmark, da de første meldinger dukkede op om den dramatiske nedskydning af 27 personer på en skole i Connecticut. I løbet af de næste timer strømmede det ind med store mængder af detaljer om skydningen, hvem manden bag kunne være.

I dagene efter har breaking news-dækningen været genstand for stor debat, især om den rolle sociale medier spillede, og om journalister overhovedet bør spille på de tangenter under så ophedet et forløb med så mange ubekræftede rygter i omløb.

 

Twitter-dialog mellem Andy Carvin og The Guardians Heidi Moore og Wall Street Journals Bradley Davis.

Debatten er her samlet op godt op af Mathew Ingram, som konkluderer, at det ikke var sociale mediers “skyld”, at så mange rygter florerede, da mange af dem faktisk var startet i live-udsendelser på bl.a. CNN og NBC. Sociale medier er bare med til at sprede rygterne hurtigere:

…for better or worse, social networks are a crucial part of how we communicate now, and how we share both information and our emotional reaction to events like the Newtown shooting.

Hvad bør journalister så gøre? De bør selvfølgelig intensivere arbejdet med at afklare, hvad der er rigtigt og forkert. Og naturligvis også anvende sociale medier i dette arbejde. Dels til at følge strømmen af informationer – hvoraf nogle viser sig at være korrekte. Og dels til real-time at arbejde sammen med kilder tættere på begivenheden.

En medfølgende risiko er, at man som journalist kommer til at bære ubekræftede rygter videre. Rygter der senere viser sig at være usande. Den risiko kan journalister minimere ved almindelig forsigtighed – men samtidig være åben og tydelig med, at man ligger inde med oplysninger, der ikke er bekræftet, foreslår Craig Silverman på Poynter.

En af de journalister, der på den måde arbejder på at skille skidt fra kanel på især Twitter, er NPR´s Andy Carvin, som også var meget aktiv i dækningen af Sandy Hook-skydningen.

Carvin er så efterfølgende blevet hængt til tørre af en klummeskriver i The Guardian, Michael Wolff, som mener, at Carvin gik alt for langt i viderebringelsen af ubekræftede rygter.

Diskussionen mellem Wolff og Carvin er meget interessant, idet den fokuserer på både de muligheder og de risici, som arbejdet på sociale medier indebærer under dækningen af breaking news.

Wolff hævder i det meget personlige angreb på Carvin, at han sidder og gemmer sig på et fjernt kontor og lukrerer på andres arbejde – inklusive rygterne.

Carvin’s interest has never been reporting, per se, or storytelling, or even, in the manner of the untrained war reporter, experiencing the reality for himself. Rather, his vocation, along with promoting social media itself, has been that new information role called “curation”…

“Oral history-telling in real-time”?

Andy Carvin, som i øvrigt snart udgiver en bog om sit arbejde bl.a. under det arabiske forår kaldet Distant Witness, giver svar på tiltale i en Storify, hvor han forsøger at dokumentere, at han ikke bare har viderebragt rygter, men faktisk har forsøgt at finde bekræftelse og i øvrigt opfordret brugerne til at tænke sig godt om og ikke bare give alt videre.

Han skriver blandt andet, at han ikke er vild med udtrykket “kuratering”:

To me, the term conveys an activity that’s archival rather than live, so in some ways I think of what I do as a form of oral history-telling in real time – and like most oral histories, it takes a while to figure out what’s true and what’s not.

Som altid bliver en sådan debat vældig polariseret – og man kommer let til at holde med den ene eller den anden. Min personlige holdning er, at folk som Andy Carvin viser vejen til en ny form for journalistik, der udvider og nuancerer traditionel journalistisk indsamling, bearbejdning og historiefortælling.

I en sag som Sandy Hook-skydningen – og masser af mindre dramatiske begivenheder herhjemme – er der fortsat rigeligt at gøre for journalister med verificering, af- og bekræftelse af rygter og påstande. Udgivelse på sociale medier og i samspil med brugerne dér bliver stensikkert en helt nødvendig del af dette journalistiske arbejde.

Er Storify for nemt? Og er det overhovedet journalistik?

Jeg gav i går et email-interview om Storify og kuratering af indhold fra sociale medier. Det kommer her. Jeg vil meget gerne have din kommentar, hvis du har andre overvejelser eller tilføjelser.

Hvad er Storify?

Storify er navnet på ”værktøjet” (storify.com), der gør det enkelt at udvælge, præsentere og levere sammenhæng omkring indhold fra sociale medier som Facebook, Twitter, YouTube og Flickr. Der findes andre værktøjer til såkaldt kuratering, men Storify er nok det internationalt mest kendte, og det er derfor lige før, at navnet også udtrykker en bevægelse.

Skærmbillede af Storify´s artikel-skabelon. Til venstre skrives og redigeres artiklen. Til højre ligger det udvalgte materiale fra sociale medier – der så kan trækkes ind i artiklen.

Der er en række oplagte grunde til, at Storify – og kuratering – er blevet så populært. Først og fremmest  er strømmen af digitalt publiceret stof, ”indhold”, blevet så voldsom, at efterspørgslen hos brugerne efter udvælgelse og redigering er steget tilsvarende. Det kunne så pege på en styrkelse af den klassiske journalistik, som vi kender den.

Men samtidig har sociale medier fået så stor betydning – og accepten af at indholdet ofte har relevans og kvalitet er blevet så stor – at behovet for at udvælge og præsentere ”det bedste” indhold fra sociale medier er vokset tilsvarende. Derfor Storifys  popularitet, både hos traditionelle medier, men så sandelig også blandt alle andre, som hermed har fået redskaber til selv let og enkelt at publicere indhold på nettet.

På den måde kan Storify ses som et nyt fortolkningslag på denne vældige indholdsstrøm. Og samtidig også et ultra-enkelt publicerings-værktøj.

Hvad er journalistens rolle ift. Storify?

Journalistens rolle er sådan set den samme som altid: At tage stilling til store mængder af information, udvælge stof, verificere kilder og påstande, redigere og præsentere journalistiske historier med en klar vinkel og suppleret med relevant kontekst.

Det nye er jo nok især, at en del af indholdet nu allerede teknisk set er skabt. Det findes som bestanddele eller helheder og kan nu trækkes ud og anbringes i nye helheder. Heri ligger så også betydelige behov for journalistisk etik og dømmekraft.

Begrebet kurator er hentet fra museums-verdenen, hvor det dækker den fagperson, der samler og præsenterer genstande som udstillinger. Den dygtige kurator har et stort overblik og kan bedømme materialet og forstår at give de enkelte genstande en relevant placering ud fra udstillingens ”vinkel” og samlede hensigt.

Tilsvarende er den dygtige kurator i forhold til digital information og journalistik den person, der kan udvælge det mest relevante materiale og sætte det i en interessant og form for nyskabende sammenhæng.

Kan man overhovedet kalde det journalistik?

Det fremgår sikkert klart af ovenstående, at jeg vil svare ja til det spørgsmål. Det er i høj grad journalistisk arbejde. Omvendt kan man til gengæld sige, at der med enkle redskaber som Storify er åbnet for, at mange andre end professionelle journalister kan indtage rollen og udføre opgaven til stor nytte for modtagerne.

Jeg er nok nødt til at tilføje, at en stor del af de Storify´s man ser nu, knap kan kaldes journalistik, da de ofte bare består af en bunke udvalgt materiale fra sociale medier – men uden den vinkel, kontekst og struktur, der kunne gøre bunken nyttig for modtagerne.

Det er så her, journalistikken kommer ind i billedet! Den dygtige journalist kan netop give hele molevitten en højere mening. Akkurat som i andre typer af ”historier”, som de kaldes i fagsproget.

Hvad er målet med Storify?

Jeg er nok kommet til at svare på det tidligere – men målet er at give det udvalgte stof mening og sammenhæng – og i næste led knytte ytringer på de sociale medier sammen i nye meningsfulde mønstre.

Der er en række sammenhænge, hvor det i høj grad giver mening:

 • Under ”breaking news” hvor en masse førstehånds-information blander sig med rygter og sladder på nettet.
 • Som opsamling på debatter eller ”samtaler” i forlængelse af en given journalistisk dækning. Med Storify kan man udvælge og præsentere de bedste bidrag i en sådan samtale  og hermed give den både ny retning og energi.
 • Som værktøj i dækningen af sociale bevægelser (som ex. Occupy Wall Street) hvor relevant information ofte findes på de sociale medier.
 • Til dokumentation af udsagn, f.eks. fra politikere eller andre centrale kilder. Her kan elementer fra sociale medier i princippet erstatte traditionelle citater.

Hvad får vi som læsere ud af den type historier?

Læserne får forhåbentlig en større fornemmelse, viden og forståelse for hvad der rører sig på et givent område, blandt andet i kraft af mere førstehånds-information, et større og bredere udvalg af kilder og flere facetter på et givent emne, end en traditionel journalistisk historie. Men det afhænger jo – som i journalistikken i det hele taget – fuldstændig af journalistens overblik, viden og faglige dygtighed.

Vil du vide mere?  

Så overvej om du har tid og lyst til at deltage i kurset Storify – træk de sociale medier ind i journalistikken. Håber vi ses :-)

Journalistikkens jagt på sandheden: Sværere end nogensinde! (Opsamling på uge 43)

Selvom de fleste i journalistfaget er enige om, at der knokles mere end nogensinde før, så virker det som om folk i stadig mindre grad er tilfredse med os. Hvad gør vi?

Det var det centrale spørgsmål i en konference, The Poynter Institute holdt i New York i sidste uge med fokus på: Kan medierne formulere etiske, journalistiske standarder, som brugerne vil tage til sig?

Der kom desværre heller ikke denne gang en løsning, som bare lige kan tages i brug. Men en masse interessante retninger at udforske i jagten på mulige svar:

Journalistikprofessor Clay Shirky beskrev, hvordan alle via digitale medier kan ytre sig om en given sag, og hvordan det i højere grad fører til kaos end afklaring:

…the result is that there are literally thousands of different versions of the truth about any given news story. And without gatekeepers, who determines which is correct?

Senior researcher Danah Boyd, Microsoft, viste, hvordan kampen om opmærksomhed kan have store omkostninger for både afsendere og modtagere og føre til en “frygtens kultur”.

Journalist Eric Deggans, Tampa Bay Times, gennemgik dækningen af den såkaldte  Trayvon Martin-sag, hvor en 17-årig dreng blev skudt, da han bankede på ved et forkert hus i en by i Florida.

Som så ofte før har Matthew Ingram, GigaOM, den måske mest interessante opsamling – omend han heller ikke har noget klart svar. Men han tegner et tydeligt billede af problemstillingen og opfordrer enhver journalist til at tage udfordringen op – ud fra dette citat af Clay Shirky:

The strategies developed for reporting the truth in the 20th century simply don’t work any more.

Læs her Poynter´s egen glimrende opsamling – med mulighed for at tjekke en række af oplæggene i detaljer.

Fortsat føljeton om avisernes overlevelse

Denne gang bare et par links til interessante bidrag fra ugen der gik:

Chefredaktør Erik Rasmussen havde i Mandag Morgen et godt resumé af tingenes tilstand. Læg dertil en knivskarp analyse fra The Media Briefing med en fremskrivning af den nuværende udvikling: De næste 5 år vil sandsynligvis føre til et fald i oplagene på 25%.

At det ikke ser helt så sort ud i magasin-branchen, som debatten om Newsweek antydede, beskrev Columbia Journalism Review i en opsamling. Mario Garcia tager den et skridt videre: Lad os nu videreudvikle magasin-formatet til nutiden! Han opfordrer alle til at se efter, hvad det er The Economist gør godt!

Udfordringen fra sociale medier

En svensk undersøgelse viste, at medierne generelt mangler en politik for, hvordan de beskytter deres kilder i en verden, hvor sociale medier har fået stor betydning.

Omvendt er de amerikanske journalister efterhånden blevet ret gode til at inddrage reaktioner fra de sociale medier i journalistikken  på en afbalanceret måde, viste en undersøgelse af valgdækningen af PEW – men der er stadig en del journalistiske overvejelser at gøre sig, opsummerede Poynter.

Endelig er her en god liste over redskaber til verifikation – eller det modsatte – på nettet, leveret af det limrende site Emergency Journalism.

Til sidst – lidt af hvert

Global Editors Network har et interessant interview med Amanda Zamora fra ProPublica om arbejdet med crowdsourcing i Free the Files-projektet.

I samme boldgade fortæller Columbia Journalism Review om et frugtbart samarbejde mellem The Guardian og MIT om data-journalistik. Hvorfor arbejder journalister ikke noget mere sammen med akademikere?

Street Fight har et godt indlæg af Matt Sokoloff, der arbejder med forretningsudvikling i små lokale mediehuse hos Reynolds Journalism Institute med følgende pointe:

I think news organizations need to rely more on product management and product marketing. Innovation in these organizations should start with the user or customer, and with what problem we are solving for them.

Den samme pointe har Clayton Christensen i en meget læseværdig nyudgivet rapport fra Harvard: Breaking News. Læs den!

Journalistikken under forandring – opsamling uge 41

Inspireret af Nieman Journalism Lab, der laver en meget nyttig opsamling på ugens historier om journalistik og medier, vil jeg prøve at lave en tilsvarende opsamling i en dansk optik, så ofte tiden tillader det – vel vidende at det som oftest blot kan blive et overfladisk kig – suppleret med nogle links.

Voldsomme nedskæringer i Aarhus og på Nordvestsjælland

Ugens store dramatiske nyhed var for mig – som tidligere ansat – meddelelsen om, at en tredjedel af de redaktionelle medarbejdere på Århus Stiftstidende skal væk. Oven i de tidligere sparerunder betyder det formentlig en radikalt anderledes organisering og prioritering.

Det kan ikke undgås, at der skal træffes radikale fravalg  – og at regionalavisen i sin kendte brede form formentlig snart er slut. Som antydet af chefredaktør Dorthe Carlsen i Mediawatch tegner der sig en betydelig tyndere nærlokal dækning af det østjyske område samt en fokus på Aarhus, især af politik, kultur og sport.

Sandsynligvis er Aarhus Stiftstidende blot forløberen for en radikal ændring (og nedskæring) af dagbladenes journalistiske indsats.

Desværre kom også Nordvestnyt i dag, fredag, ud med en kraftig spareplan, der kommer til at koste hver fjerde redaktionelle medarbejder arbejdslivet på enten Holbæk Amts Venstreblad eller Kalundborg Folkeblad (navnet på de tidligere titler – undskyld. Redigeret 17/10-12, PF)

Sponsoreret indhold – kan vi det?

Så er det naturligvis på sin plads at seefter nye indtægtskilder, og for nogle amerikanske medier, blandt andet Forbes og BuzzFeed, er det blevet et Columbus-æg: Det giver både penge i kassen og interessant indhold med mange læsere.

Det er jo sådan set ikke noget nyt i vores verden – bortset fra at den type “content marketing” nu står side om side med den såkaldt objektive journalistik. Det er vist også lige en tanke, vi skal vænne os til og diskutere fordele og ulemper ved :-)

Til en start kan det anbefales at læse Shane Snows overvejelser om journalistik og etik på Poynter´s hjemmeside.

Sociale medier: Er du “jæger” eller “arkitekt”?

Konsulentfirmaet Cision offentliggjorde i løbet af ugen en undersøgelse, der viste, at hele 97,2% af den svenske journalist-stand nu anvender sociale medier i deres arbejde. Og næsten en tredjedel mente, at de vil have svært ved at udføre deres arbejde uden.

Samtidig opdelte undersøgelsen journalisterne i fem kategorier:

 1. 35,5% er skeptikere, der ser en del problemer i brugen af sociale medier og kun bruger dem sporadisk
 2. 23,4% er jægere, hvis brug af sociale medier drives af jagten på information, nyheder og nye kontakter
 3. 20,4% er af typen markedsføreren, der fokuserer på at sprede kendskabet til eget arbejde
 4. 14,3% eobservatører, der ikke selv er særlig aktive på sociale medier, men bruger dem til overvågning
 5. Endelig er der 6,3% arkitekter, som betegnes som eliten på sociale medier. De er meget aktive og netværksskabende, og deres anvendelse er integreret i deres arbejde.

Til dem, der overvejer at gå i gang, har Anthony de Rosa, Social Media Editor på Thomson Reuters, nogle gode tips:

Få hjæp til først at opbygge et relevant kildenet på sociale medier, først og fremmest Twitter. Begynd så at følge med i, hvad disse kilder siger og diskuterer på sociale medier. Gå så lige så stille i gang med at interagere med dem, dvs. stil spørgsmål og kom med kommentarer. Og først da føler man sig formentlig rustet til at skrive selvstændige indlæg – måske i første omgang med links til andres indhold. Men så er grunden lagt!

Læs også Liz Herons samling af gode tips om journalistisk brug af sociale medier. Hun er tidligere Social Media Editor på New York Times.

Konstruktiv journalistik – det griber om sig

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er medvært på en konference i næste uge i DR-Byen om konstruktiv journalistik. Der har været enorm interesse for arrangementet, og der skrives også flere og flere indlæg om metoden. Blandt andet dette på INMA´s hjemmeside.

Tidligere chefredaktør på svenske Norran, Anette Novak, har også en række interessante betragtninger på sin blog om balanceringen af det kritiske og konstruktive.

Andet interessant læsestof – som blandet landhandel

Columbia Journalism Review har en interessant guide til nyttige redskaber for den digitale journalist.

Samme medie har en læseværdig artikel om at balancere den personlige markedsføring med det professionelt journalistiske.

Tag også et kig på en ny YouTube-kanal opbygget af Center for Investigative Journalism, kaldet “The I Files”

Pressefotografforbundet præsenterede fredag et nyt initiativ kaldet Boost – i grænselandet mellem udvikling og efteruddannelse.

Engelske Paul Bradshaw (medunderviser på mit diplomkursus “I samspil med Brugerne”) skrev i løbet af ugen en læseværdig artikel om at stoppe med at hakke på “web first”.

Den hollandske medieforsker Mark Deutze om, hvorfor den fremtidige journalistrolle er at sammenligne med en DJ.

Det var, hvad jeg valgte at bringe… Skriv gerne om dine forslag til forbedringer af indhold og form!

Storify kan føre til ny journalistisk tænkning

Journalistens kerneydelse har altid været at indsamle, prioritere og verificere information og sætte hele molevitten i en relevant og aktuel sammenhæng. Det ændrer et værktøj som Storify sådan set ikke på. Men alligevel står det klart, at den journalistiske selvopfattelse bliver påvirket.

I fredags var jeg vært for vores første kursus i at bruge Storify – og tænke overvågning af sociale medier ind i den journalistiske proces. Det var en stor fornøjelse. Selvom teknikken ind i mellem fortsat reagerer underligt, gav Storify tydeligvis deltagerne en fornemmelse af, hvordan inddragelse af det bedste indhold fra “den sociale strøm” kan supplere og ind i mellem kvalificere det, vi traditionelt har kaldt den egentlige journalistiske historie.

(Kort om Storify: Det er et værktøj udviklet til at gøre det let at trække indhold fra Twitter, Facebook, YouTube (videoer), Flickr (fotos) og Instagram (fotos via Twitter) over i en journalistisk artikel. Man samler så at sige sin historie som samlesæt med “klodser” fra sociale medier – og skriver sin egen kontekst omkring disse elementer)

Storify gør det let at udføre journalistiske handlinger på en måde, der på forskellig vis bryder med den hidtidige opfattelse af journalistik:

 1. Først publiceres der i stride strømme – og så redigeres/prioriteres der efterfølgende. “Publish, then filter”, som amerikanske Clay Shirky skriver. Vi har ellers som journalister altid tænkt, at vi skulle sortere skidt fra kanel før udgivelse.
 2. Journalisten bevæger sig op over indholdet og ser i mindre grad sig selv som primær producent af “selve historien” – og i stedet som én, der i højere grad orkestrerer, faciliterer og guider læseren ind og ud af den digitale strøm.
 3. “Historien” som en proces, der i perioder kan planlægges og iscenesættes og i andre perioder har sit eget liv. Snarere end som et afsluttet produkt i form af en artikel eller et indslag.
 4. Og så at journalistik kan skabes og få værdi oven på – og med værdifuldt input fra – sociale medier. Alene det er nok en svær kamel at sluge for nogle journalister.

Vi arbejdede på kurset især med Storify som redskab i to sammenhænge:

Sammenfatning og indramning af debatter

Et mål med journalistik er oftest at blive “talk of the town”, men hvad denne efterfølgende samtale går ud på, er typisk ikke noget, vi som journalister har beskæftiget os med. Men hvorfor ikke følge disse samtaler, som læserne/brugerne har med hinanden – og måske ligefrem kvalificere og guide dem?

Det satser eksempelvis Horsens Folkeblad meget på og laver dagligt ofte flere Storify´s, med inddragelse af de mest interessante og givende kommentarer på mediehusets artikler. Gode eksempler er en debat om husning af asylansøgere i Juelsminde og om et barn der fejlagtigt blev udleveret til en forkert taxachauffør.

Webredaktør Kristoffer Hamborg, Horsens Folkeblad, fortæller, at en sådan sammenfatning af debatten som regel fører endnu flere kommentarer med sig – og gør debatten frugtbar og meningsfuld.

På den måde kan det journalistiske forløb tegnes som et loop, hvor historien under hver runde med læserne tager nye og – forhåbentlig – interessante og relevante retninger.

Opsamling og indramning af et hændelsesforløb – næsten mens det sker

En anden oplagt anvendelsesmulighed for Storify er til opsamling og dokumentation af et aktuelt hændelsesforløb. Især i situationer, hvor de relevante kilder kan være spredte og af mindre autoritativ karakter, kan input fra sociale medier – og hermed Storify – være nyttigt. Et velkendt eksempel er bevægelsen Occupy Wall Street.

Journalist Kasper Ottosen, Århus Stiftstidende, har fundet en måske mindre spektakulær, men meget effektiv måde at anvende Storify på, nemlig som redskab til at dokumentere nyheder og hændelser omkring det århusianske fodboldhold AGF.

Et andet eksempel er DR-journalist Lars Damgaard Nielsens sammenfatning af de bedste videoer fra skybruddet i København sidste år.

Her fungerer Storify som et enkelt redskab til at samle det bedste og mest relevante stof fra forskellige kilder. Og journalisten bliver i højere grad en “kurator” (begreb hentet fra museumsverdenen) end selvstændigt skabende.

Men det lag, man hermed kan tilføje – og hermed give enkeltdelene ny mening – kan være nok så meningsfuld.

Et nyt workflow

Begge måder at anvende Storify på lægger op til, at man som journalist følger med på de sociale medier og noterer sig interessante og relevante indlæg. Ved hjælp af knappen “Storify this”, som man henter på Storifys hjemmeside i form af en blå firkantet booklet, som man trækker op i sin bookmark-bar, kan man gemme tweets, Facebook-kommentarer og blogindlæg i sin storypad på Storify.

På den måde samler man løbende materialet til sin historie. Herfra er det bare at udføre sit kurator-job godt: At præsentere, indramme og tilføje sammenhæng og mening til det gode indhold, andre har skabt.

Det skal siges, at Storify endnu ikke er helt fejlfri. Især i relation til Facebook støder man ind i ting, der ikke fungerer helt, som de burde.

Men lad det ikke være en hindring for at gå i gang med at lege med Storify. Gå ind og registrér dig som bruger – og prøv at samle nogle historier.

Og skulle du have brug for inspiration og viden om, hvad man ellers kan gøre med Storify, så kommer der et nyt éndags-kursus d. 14. januar i København.

 

#hackthenewsroom: Journalistikkens udvidelse med live-blogging og samarbejde med brugerne

Konferencen News World Summit foregik 30. maj-1. juni i Paris. Her følger via Storify en opsamling af de mest centrale tendenser og eksempler fra konferencen.

Flere journalister på sociale medier – men mange bruger dem ikke fagligt

Godt en tredjedel af de danske journalister (37%) er på sociale medier flere gange dagligt, viser Medieundersøkelsen 2012 udført af professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen, og Nordiske Mediedager i Bergen. 1860 journalister har deltaget i undersøgelsen, heraf 622 fra Danmark.

Målet med undersøgelsen var at undersøge medievaner og holdninger blandt journalister i de tre lande. Når det gælder sociale medier, viser undersøgelsen, at de danske journalister stadig er lidt bagefter de øvrige nordiske lande, når det gælder anvendelsen af sociale medier.

For cirka halvdelen af journalisterne i de to andre nordiske lande er sociale medier så integreret i dagligdagen, at de kan svare ja til, at de anvender disse medier ”flere gange dagligt”. For danske journalister er det som nævnt kun 37%, der kan svare, at de er på sociale medier flere gange dagligt.

En tilsvarende undersøgelse fra 2009 gennemført af Infopaq viste en tilsvarende forskel: I Norge og Sverige var langt de fleste journalister fortrolige med sociale medier, mens hun godt én ud af fire danske journalister kunne svare ja til det samme.

Det skal dog siges, at de danske journalister er ved at komme godt med. Pænt mange danske journalister er nu jævnligt i berøring med sociale medier. Det betyder, at andelen af journalister, der aldrig er på sociale medier nu er nede på mellem 10 og 15 procent i alle tre nordiske lande.

Færre journalister bruger sociale netværk fagligt

Så langt, så godt. Men når det så kommer til andelen af journalister, der rent faktisk bruger de sociale medier i deres daglige arbejde, viser der sig et andet billede: Kun cirka halvdelen af de journalister, der bruger sociale medier dagligt, anvender dem fagligt. Kun 32% af de danske journalister bruger sociale medier journalistisk – mens det som nævnt var det dobbelte antal – 63% af de der har svaret – som bruger sociale medier i det hele taget.

Det er stort set det samme billede, der tegner sig i de to øvrige nordiske. Her er det dog lidt over halvdelen af de journalister, der er aktive på sociale medier, som også bruger dem i det journalistiske arbejde.

Perfekt til netværk

Også når det gælder anvendelsen af de sociale medier adskiller de danske journalister sig fra deres kolleger i de to andre nordiske lande. Over halvdelen (59%) af de adspurgte danske journalister svarer, at de bruger Facebook og Twitter m.m. til at  opbygge netværk. Det gør kun halvt så mange svenskere og nordmænd.

Til gengæld er sociale medier for de norske og svenske journalister i langt højere grad en kanal for nyheder og andet i relation til de fagområder, de dækker. Det formål er mindre vigtigt for de danske kolleger.

Når det gælder øvrige formål med at være på sociale medier, er de nordiske journalister for en gangs skyld næsten enige: Det har ikke stor betydning for ret mange, at sociale medier kan bruges til direkte at finde historier eller til at eksponere egne historier.

Er sociale medier en tidsrøver?

Som en del af Medieundersøkelsen 2012 blev journalisterne også spurgt om deres syn på sociale medier som en tidsrøver – eller om de omvendt er en tidsbesparende faktor? Også her er de nordiske journalister stort set enige.

Det ser ifølge undersøgelsen ud til, at journalisterne i stigende grad er begyndt at betragte sociale medier som en hjælper. Kun godt hver tredje journalist svarer ja til, at sociale medier ”i stor grad” eller ”i noen grad” er en ”tidstyv”. Det overvejende flertal er omvendt enige om, at de sociale medier slet ikke – eller i det mindste kun i mindre grad – er en tidsrøver.

Ovenstående er et uddrag af artiklen “Journalisten i sociale netværk”, der indgår i en bog om samme emne. Bogen udkommer i efteråret 12.