Flere journalister på sociale medier – men mange bruger dem ikke fagligt

Godt en tredjedel af de danske journalister (37%) er på sociale medier flere gange dagligt, viser Medieundersøkelsen 2012 udført af professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen, og Nordiske Mediedager i Bergen. 1860 journalister har deltaget i undersøgelsen, heraf 622 fra Danmark.

Målet med undersøgelsen var at undersøge medievaner og holdninger blandt journalister i de tre lande. Når det gælder sociale medier, viser undersøgelsen, at de danske journalister stadig er lidt bagefter de øvrige nordiske lande, når det gælder anvendelsen af sociale medier.

For cirka halvdelen af journalisterne i de to andre nordiske lande er sociale medier så integreret i dagligdagen, at de kan svare ja til, at de anvender disse medier ”flere gange dagligt”. For danske journalister er det som nævnt kun 37%, der kan svare, at de er på sociale medier flere gange dagligt.

En tilsvarende undersøgelse fra 2009 gennemført af Infopaq viste en tilsvarende forskel: I Norge og Sverige var langt de fleste journalister fortrolige med sociale medier, mens hun godt én ud af fire danske journalister kunne svare ja til det samme.

Det skal dog siges, at de danske journalister er ved at komme godt med. Pænt mange danske journalister er nu jævnligt i berøring med sociale medier. Det betyder, at andelen af journalister, der aldrig er på sociale medier nu er nede på mellem 10 og 15 procent i alle tre nordiske lande.

Færre journalister bruger sociale netværk fagligt

Så langt, så godt. Men når det så kommer til andelen af journalister, der rent faktisk bruger de sociale medier i deres daglige arbejde, viser der sig et andet billede: Kun cirka halvdelen af de journalister, der bruger sociale medier dagligt, anvender dem fagligt. Kun 32% af de danske journalister bruger sociale medier journalistisk – mens det som nævnt var det dobbelte antal – 63% af de der har svaret – som bruger sociale medier i det hele taget.

Det er stort set det samme billede, der tegner sig i de to øvrige nordiske. Her er det dog lidt over halvdelen af de journalister, der er aktive på sociale medier, som også bruger dem i det journalistiske arbejde.

Perfekt til netværk

Også når det gælder anvendelsen af de sociale medier adskiller de danske journalister sig fra deres kolleger i de to andre nordiske lande. Over halvdelen (59%) af de adspurgte danske journalister svarer, at de bruger Facebook og Twitter m.m. til at  opbygge netværk. Det gør kun halvt så mange svenskere og nordmænd.

Til gengæld er sociale medier for de norske og svenske journalister i langt højere grad en kanal for nyheder og andet i relation til de fagområder, de dækker. Det formål er mindre vigtigt for de danske kolleger.

Når det gælder øvrige formål med at være på sociale medier, er de nordiske journalister for en gangs skyld næsten enige: Det har ikke stor betydning for ret mange, at sociale medier kan bruges til direkte at finde historier eller til at eksponere egne historier.

Er sociale medier en tidsrøver?

Som en del af Medieundersøkelsen 2012 blev journalisterne også spurgt om deres syn på sociale medier som en tidsrøver – eller om de omvendt er en tidsbesparende faktor? Også her er de nordiske journalister stort set enige.

Det ser ifølge undersøgelsen ud til, at journalisterne i stigende grad er begyndt at betragte sociale medier som en hjælper. Kun godt hver tredje journalist svarer ja til, at sociale medier ”i stor grad” eller ”i noen grad” er en ”tidstyv”. Det overvejende flertal er omvendt enige om, at de sociale medier slet ikke – eller i det mindste kun i mindre grad – er en tidsrøver.

Ovenstående er et uddrag af artiklen “Journalisten i sociale netværk”, der indgår i en bog om samme emne. Bogen udkommer i efteråret 12.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *


*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>